Boeken


Boeken over het leven in Frankrijk

Als de tijd ergens trager tikt dan is het op het platteland van Frankrijk. In Verstilde tijd zijn korte verhalen opgenomen over het leven in en rondom een huis in zo’n stille streek. Als columnist van het tijdschrift Maison en France bezong Leo Pauw jarenlang zijn liefde voor de Limousin. In deze verhalenbundel zet hij deze traditie voort, maar dan met langere essays die de mogelijkheid geven om de karakters van de personages nauwkeuriger op te tekenen.

Brave New Books.

Over Verstilde tijd: “De aandachtige verhalen geven stuk voor stuk een impressie van de onthaaste, bijna 19e-eeuwse plattelandssfeer in het uiterste zuiden van het departement Haute-Vienne. Ze gaan over de paradijselijke natuur, de rust, de mensen in de directe omgeving van het huis en over de kleine gebeurtenissen in het dagelijkse leven. (…) Pauw hanteert in zijn schetsen een prettige stijl met verfijnde esprit en korte zinnen, waardoor de verhalen, ondanks dat de klok in de Limousin wat langzamer tikt, toch een aangename vaart blijven houden.” ANNA VENTER


In Smeltende sneeuw beschrijft Leo Pauw hoe zijn drie tachtigjarige buren samen het hooi binnenhaalden, vlak voordat de oude vete tussen hen weer los zou barsten, hoe twee Friese paarden in zijn Franse leven kwamen, hoe hij boer werd en toch geen terrein kon kopen en hoe de Jehova-getuigen hem zelfs daar wisten te vinden. Het leven in een tweede huis in Frankrijk is in het begin een sprookje:  de bevers in het meer, de wielewalen in het bos, de boommarter op zolder en de slang in de kelder. Maar langzamerhand ga je deel uitmaken van de gemeenschap. En zo komen de medebewoners in beeld, al zijn het er niet meer dan tien. In dit boek vormen zij de hoofdpersonen.

Brave New Books.

Over Smeltende sneeuw: ‘Stilistisch beheerst roept Leo Pauw in korte zinnen een sfeer op waarin hij zijn ontvankelijke humeur koppelt aan zijn beleving van de natuur. (…) In 27 verhalen leren we een tiental buurtbewoners kennen, hun onderlinge gekrakeel en die typische zooi rond hun huizen. Met de welgemoede Nederlander als meelevend observator die zorgvuldig levensechte portretten componeert op het ritme van de seizoenen. Nergens effectbejag of gekscheerderij om die rare Fransen. Pauw laat ons zelfs smakelijk mee-eten in een cafetaria met formicatafels en tl-buizen!’

PAUL VAN LAAR – En Route


Publicaties over opvoeding en onderwijs

In zijn werkzame leven is Leo Pauw meer dan veertig jaar actief geweest in het veld van onderwijs en opvoeding. Hij is de initiatiefnemer en ontwikkelaar van De Vreedzame School, een programma dat op meer dan 1.000 scholen wordt gebruikt om leerlingen burgerschap bij te brengen en hen goed voor te bereiden op het leven in een democratie. Tot 2019 vormde hij samen met Caroline Verhoeff de directie van Stichting Vreedzaam, een stichting die tot doel heeft om de vorming van democratisch burgerschap bij kinderen en jongeren te bevorderen, in de wijk, thuis, op de sportclub, overal waar kinderen en jongeren worden ‘opgevoed’, daarbij vooral gebruik makend van het programma De Vreedzame Wijk. In 2013 is Leo Pauw gepromoveerd op onderzoek naar de relatie tussen onderwijs en burgerschapsvorming aan de Universiteit Utrecht. Hij publiceerde verschillende boeken en artikelen, o.a. op het terrein van burgerschapsvorming, de aanpak van gedragsproblemen en leerlingbemiddeling. Voor een overzicht van en meer informatie over deze publicaties klik hier.